20081005

20081005

2008-09-16 Skivarps Mölla, Tullstorpsstenen, Tullstorp

2008-09-16 Skivarps Mölla, Skivarp

2008-09-16 Stubbamöllan, Södra Åby

Photo of Anette Lindquists assemblage "Sommarnatt i Säfsen II"Mortem Parca affert

Jenny, 30 Augusti 2008

Could have been


Citrusfrukt

Kyrkoköpinge

Trelleborg , Mölla, Mill

Mellanköpinge

Mellanköpinge

Söderslätt

Det får jag aldrig veta.. / I will never know..

Åhus

Motion

Impact

Impact

Impact

Ale Stenar