Ägir Äske Älling Ärna
Födelsevikt / Birthweight 80 g 88 g 92 g 83 g
1 vecka / week 212 g 208 g 212 g 201 g
2 veckor / weeks 283 g 289 g 325 g 282 g
3 veckor / weeks 365 g 390 g 451 g 362 g
4 veckor / weeks 443 g 468 g 566 g 414 g
5 veckor / weeks 476 g 517 g 595 g 458 g
6 veckor / weeks 604 g 625 g 704 g 584 g
7 veckor / weeks 796 g 780 g 908 g 767 g
8 veckor / weeks 909 g 898 g 1045 g 882 g
9 veckor / weeks 1151 g 1102 g 1285 g 1039 g
10 veckor / weeks 1385 g 1278 g 1495 g 1212 g
11 veckor / weeks 1523 g 1470 g 1704 g 1384 g
12 veckor / weeks 1780 g 1692 g 1879 g 1476 g