Årsil
Födelsevikt / Birthweight 65 g
1 vecka / week 147 g
2 veckor / weeks 263 g
3 veckor / weeks 370 g
4 veckor / weeks 457 g
5 veckor / weeks 514 g
6 veckor / weeks 565 g
7 veckor / weeks 700 g
8 veckor / weeks 820 g
9 veckor / weeks 850 g
10 veckor / weeks 990 g
11 veckor / weeks 1080 g
12 veckor / weeks 1190 g