Botten av sidan / Bottom of page

Länk till ägarens foto / Link to owners photos

Selkirk Rex Abrakadabra Nyfödd/Newborn

Abrakadabra Nyfödd/Newborn

Abrakadabra 1 vecka/week

Selkirk Rex 28 Dagar/days

Selkirk Rex 28 Dagar/days

Selkirk Rex 28 Dagar/days

Abrakadabra (Selkirk Rex) 31 days and Cordelia (LaPerm)

AgirsHus Selkirk Rex 5 veckor/weeks

veckor/weeks

6 veckor/weeks

6 veckor/weeks

Den Stora Baddagen / The Great Bath 2008-04-19

2008-04-20 Selkirk Rex 7 veckor/weeks

2008-04-20 Selkirk Rex 7 veckor/weeks

23 April 2008

Selkirk Rex Abrakadabra 8 veckor/weeks

Selkirk Rex Abrakadabra 61 dagar/days

AbraKadaBra (Selkirk Rex) 9 veckor/weeks

AbraKadaBra (Selkirk Rex) 9 veckor/weeks

AbraKadaBra (Selkirk Rex) 9 veckor/weeks

AbraKadaBra (Selkirk Rex) 10 veckor/weeks

AbraKadaBra 11 veckor/weeks

AbraKadaBra Selkirk Rex 12 veckor/weeks

AbraKadaBra Selkirk Rex 12 veckor/weeks och Cordelia (La Perm)

Selkirk Rex 13 veckor / weeks

AbraKadaBra (Selkirk Rex) 14 veckor/weeks

AbraKadaBra (Selkirk Rex) 14 veckor/weeks

AbraKadaBra (Selkirk Rex) 14 veckor/weeks - sista dagen hemma

AbraKadaBra (Selkirk Rex) 14 veckor/weeks - sista dagen hemma

AbraKadaBra (Selkirk Rex) 14 veckor/weeks - sista dagen hemma

Längst upp på sidan / Top of page