Besök hos Ingel / Visiting Ingel

Hemma hos Ingel, nu 4 månader gammal, och som snart skall få en kompis; S*ÄgirsHus BC Jorunn / Visiting Ingel, now 4 months old - he will soon get a friend; S*ÄgirsHus BC Jorunn.