2

2009-04-03: Våren är här! / Spring is here!

Galet kul i solen i vår kattsäkra trädgård / Crazy fun in the sun in our catsafe garden

Woody LaPerm

Junior - Cornish Rex, Woody LaPerm

Junior Cornish Rex

S AgirsHus Bysen - LaPerm

Woody LaPerm

LaPerm katter / LaPerm Cats

Cornish Rex

Cordelia , Dräktig LaPerm Hona

LaPerms

Bysen LaPerm i kruka

Bysen , LaPerm

Vlinder, Selkirk Rex katt / Selkirk Rex cat

Fighting Cats

Bästa vännder / Best friends

LaPerm profil

LaPerm profil

Tom Bomb

Springande Cornish

LaPerm on two legs

LaPerms playing by pond

Bysen

Let us in please