2

2008-11-29-30: Kattens dag 2008 / Cats Day 2008
I helgen har "Kattens dag" uppmärksammats i landet - vi representerade Sydkatten och visade upp LaPerm och Selkirk Rex, platsen delade vi med Bengal, Ocicat, Maine Coon och Somali


Somali

Somali

Bengal

Bengal

Somali

Bengal

Somali

Bysen - LaPerm

Bysen - LaPerm

Somali

Tar ett foto / Taking a photo

Somali och Bengal

Bengal

Somali

Bengal

Somali

Blixten , Maine Coon

Blixten , Maine Coon

Blixten , Maine Coon

Blixten , Maine Coon

Cordelia, LaPerm

Cordelia, LaPerm

Zelda - Ocicat

Zelda - Ocicat

Blixten , Maine Coon

Blixten , Maine Coon

Blixten , Maine Coon

Daisy, Selkirk Rex

Blixten , Maine Coon

Zelda, Ocicat

Daisy, Selkirk Rex

Valen Zoo Personal

Valen Zoo personal

Blixten , Maine Coon

Zelda, Ocicat