En dag i maj / A day in May

Abracadabra:

Balder:

Balder och FilioKus:

Birk:

Blunder:

Blunder klättrar upp i vår lampa / Blunder running up our lampshade:

Bysen och FilioKus / Bysen and FilioKus:

Bysen på Jennys väv / Bysen on Jennys loom:

Bysen vs Balder:

Cordelia:

FilioKus:

HokusPokus:

HokusPokus vs AbraKadaBra:

Lilla Ma och Cordelia:

Lilla Ma och Bejla:

Lilla Ma sover / Lilla Ma sleeping:

SimSalaBim och AbraKadaBra:

SimSalaBim:

SimSalaBim och Bysen:

Vlinder: