Tom möter Abracadabra för första gången / Tom meets Abracadabra for the first time

Möte med Cordelia / Meeting Cordelia

Någon månad senare / A month later