Plans for 2020


spring 2020
S*Ägirs Hus BC Rröskva (F5)
LPL f 09 23
pedigree
ContactJenny
0410-42694 or 0763-508404
jenny@agirshus.com
S*Ägirs Hus BC Ssärimner (F5)
LPL d 23
pedigree