Fotevikens Vintermarknad 19/12 2009

Varken snö eller kyla kunde dämpa den goda stämningen.