Minitur 6 Januari 2011

Årets första och mycket korta, tur.