Minitur 14 Juli 2014

St. Nicolai kyrka i Trellborg - och sen vidare