Minitur 6 Juni 2010

Blåsigt, förbannat blåsigt!
Mot Månstorp och vidare!