Minitur 27 Maj 2010

Henke hade snokat upp ytterligare en industritomt :)