Minitur 31 Jan 2010

Lufsande i den myckna snön i riktning mot Kyrkoköpinge