Minitur 11 Okt 2009

I skogslandskapet kring Torsebro med min svåger Tomas , som också fotograferar